Introductie

Welkom bij Neefjes Interim Management

In een organisatie kan het soms nodig of beter zijn om een bepaalde taak of opdracht door een interim manager of projectleider te laten uitvoeren. Ik denk bijvoorbeeld aan de volgende situaties:

Er is een tijdelijke vervanger van een manager nodig. Dit kan het geval zijn bij zwangerschapsvervanging of ziektevervanging.

Een reorganisatie kan er voor zorgen dat tijdelijk een leidinggevende nodig is, die met een blik van buitenaf mee kan helpen de reorganisatie te doen slagen. Verandermanagement is dan nodig.

Soms moeten nieuwe methoden geïmplementeerd worden en is hiervoor een tijdelijk leidinggevende nodig.

Een afgebakend project binnen een organisatie kan zoveel extra belasting betekenen voor het management, dat een extra projectmanager uitkomst kan bieden.

Zo zijn er nog meer situaties te bedenken waar iemand nodig is die snel kan inspringen, ervaring heeft in de sector, goed kan invoegen en tegelijkertijd een heldere kijk op zaken heeft en dit kan overbrengen. Er is daadkracht nodig en tevens gevoel voor de cultuur van de organisatie of afdeling.

In dit soort situaties vind ik het een uitdaging om aan de slag te gaan en geeft het mij veel plezier wanneer een team of afdeling, na mijn opdracht, weer gericht is op de kerntaken, doelstellingen kan behalen en wanneer de sfeer op de werkplek weer inspirerend en motiverend werkt.

Na de Sociale Academie (groepswerk) heb ik op de Universiteit van Utrecht Algemene Sociale Wetenschappen gestudeerd. Mijn afstudeerrichting was: Marginalisering van de Jeugd en Beleid & Management in Non–Profit organisaties. Inmiddels heb ik zo'n 25 jaar ervaring in het leidinggeven binnen de sector Welzijn en Zorg.

Miki Neefjes

'Wat goed is laten staan en daarnaast vernieuwen'